Projekt Elewacji

Projekt elewacji ma na celu stworzenie spójnej koncepcji kolorystycznej i materiałowej budynku uwzględniając jego styl jak i otoczenie. 

Najlepiej przygotować go przed rozpoczęciem budowy lub przed planowanym ociepleniem i tynkowaniem elewacji.

Koszt projektu elewacji jest wyceniany indywidualnie w zależności od powierzchni fasady i stopnia skomplikowania obiektu. 

W przypadku obiektów publicznych kosztorys jest robiony po wstępnych uzgodnieniach i może zawierać projekt reklamy wmontowanej w elewację. 

Na cenę wpływa również zakres opracowania – czy mają być dobrane sama materiały elewacyjne wraz z ich kolorystyką, czy też projektant ma ustalić system odprowadzenia wody, dobrać stolarkę okienną i drzwiową, czy też zaprojektować i dobrać oświetlenie.

Projekt elewacji można zlecić na odległość (wszelkie potrzebne informacje, jak wymiary i dokumentacja zdjęciowa wysyłana jest przez inwestora ) lub uwzględniając spotkania z architektem.

Zakres prac:

  • inwentaryzacja obiektu wraz z dokumentacją zdjęciową lub tez praca na dostarczonej dokumentacji technicznej w przypadku pracy zdalnej,
  • dobór materiałów na elewacje w postaci tynków, okładzin kamiennych, drewnianych, wraz z kolorystyką,
  • dobór materiałów wykończeniowych i kolorystyki parapetów, balkonów tarasów, schodów, dachu, podbitki, cokołu budynku, murków oporowych, orynnowania, balustrad , stolarki okiennej i drzwiowej itd.
  • projekt rozmieszczenia dobranych materiałów na elewację w postaci rysunków poglądowych – widoki na poszczególne fasady wraz z wymiarowaniem
  • projekt rozmieszczenia oświetlenia z doborem opraw oświetleniowych wraz z wymiarowaniem
  • projekt balustrad z wymiarami
  • wizualizacja pokazująca obiekt z użyciem proponowanych materiałów
  • zestawienie powierzchni i ilości najważniejszych materiałów użytych w projekcie
  • końcowa dokumentacja projektowa
  • wizualizacje dzień/noc

Nie znalazłeś informacji, warto umówić konsultację

Dzięki konsultacji jestem w stanie lepiej zrozumieć czego potrzebujesz, niektóre zagadnienia bywają naprawdę trudne bez jednoznacznej odpowiedzi, zawsze warto porozmawiać.