Zieleń

Projekt zagospodarowania przestrzeni

Projekt ma na celu stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania terenu nawiązując do otoczenia i stylu zabudowy.

Koszt opracowania jest wyceniany indywidualnie w zależności od zakresu prac, powierzchni terenu i stopnia ukształtowania terenu.

Zakres prac:

 • inwentaryzacja działki wraz z dokumentacją zdjęciową lub też praca na dostarczonej dokumentacji technicznej
 • projekt organizacji przestrzeni działki ( część reprezentacyjna, komunikacyjna, rekreacyjna, użytkowa)
 • projekt rozmieszczenia na działce nawierzchni utwardzonych ( ścieżki, podjazdy, chodniki)
 • projekt usytuowania roślinności (możliwość dodatkowej współpracy z projektantem terenów zielonych)
 • dobór materiałowy i kolorystyczny nawierzchni
 • dobór wyposażenia i dodatków wraz z listą sklepów i dostawców
 • projekty małej architektury (altany,pergole , tarasy itp)
 • projekt ogrodzenia działki
 • projekt oświetlenia i dobór opraw oświetleniowych
 • zestawienie użytych w projekcie
 • końcowa dokumentacja projektowa
 • wizualizacje dzień/noc

Nie znalazłeś informacji, warto umówić konsultację

Dzięki konsultacji jestem w stanie lepiej zrozumieć czego potrzebujesz, niektóre zagadnienia bywają naprawdę trudne bez jednoznacznej odpowiedzi, zawsze warto porozmawiać.